Garantier

Olycksfågelgaranti vid byte av vindruta

Glaskedjan erbjuder nu alla sina privatkunder något nytt och för branschen helt unikt – Olycksfågelgaranti! Garantin hjälper kunderna att hålla sin nya vindruta hel lite längre.

Alla kunder som byter vindruta hos någon av Glaskedjans enheter får en värdecheck som berättigar till gratis lagning av stenskott inom ett år! Värdechecken kan sedan nyttjas på alla Glaskedjans verkstäder i hela Sverige.

Gratis lagning av stenskott
Garantin innebär att kunden inom ett år efter rutbytet får upp till tre sten­skott lagade vid ett och samma tillfälle. Lagningen utförs helt utan kostnad för både kunden och kundens försäkringsbolag.

Beställ gratis stenkottsplåster >

 

Olycksfågelgaranti – värdecheck
Vid byte av vindruta hos oss får kunden en värdecheck. Denna check berättigar kunden till nyttjande av Olycksfågelgarantin. Förutsättningarna för att garantin ska gälla är att man har värdechecken med sig och att bilen har samma ägare och är försäkrat i samma försäkringsbolag som vid rutbytet. Erbjudandet gäller endast privatpersoner och max 3 lagningsbara stenskott vid ett och samma tillfälle inom 12 månader från rutbytet.